Informace všeobecně o výuce

Umělecká vedoucí souboru:

Bc.Tamara Vlachynská – umělecká vedoucí a choreograf taneční školy Stonožka, vysokoškolsky vzdělaná pedagožka, absolventka trenérského studia na fakultě v Olomouci obor trenér tanečního sportu, dlouholetá zkušenost v práci s dětmi

Stálé vlastní taneční prostory máme na:

Kavalcova 10 Bruntál - baletní sáleček

spolupracujeme s Městským divadlem v Bruntále, kde soubor působí každý pátek

částečně využívané tělocvičny v ZŠ Jesenická Bruntál a v Průmyslové škole Bruntál

Pohybová přípravka STONOŽKA

  • Pro děti od 4 do 7 let
  • 1 pohybově taneční lekce týdně - středa  / Kavalcova 10 Bruntál v  baletním sále taneční školy
  • Celoroční cena kurzovného 3.500,- Kč

Cíl pohybové přípravky:

Pohybová přípravka je určena dětem, které se chtějí, ve svém volném čase, věnovat tanci. Děti se budou intenzivně učit  základní baletní průpravu, taneční gymnastiku, základní kroky lidových tanců, seznámí se s technikami moderního a jazzového tance. Nahlédnou také do hereckého umění. Zaměříme se především na správné držení těla, na pružnost, obratnost, rytmus a schopnost improvizace – sebevyjádření se pohybem. Pro absolventy přípravky, po roce nebo dvou, je možnost dalšího tanečního vzdělávání v postupových ročnících taneční školy.

Obsah:

V každé hodině si nejprve rozehřejeme tělo poskoky a pohybovými hrami.

Po kruhu, v řadách i po diagonále trénujeme nejrůznější pohyby jednotlivě, ve dvojicích i skupinách. Pérování, chůze, krok poskočný, přísunný, cval apod. Rytmická cvičení za použití Orffových nástrojů. Zacvičíme si na zemi – gymnastika – uvolnění kloubů a protahování končetin. Základní pozice pro klasický tanec. Gymnastická průprava a základní akrobatické prvky – svíčka, budka, stojka, hvězda, most aj. Prostorové vnímání – řada, zástup, šachovnice a kruh. Posilování základních svalových partií s využitím váhy vlastního těla. Strečink a svalová relaxace, regenerační svalová cvičení – základy jógy. Nácviky společných choreografií, improvizace.

  • Nejméně 2x ročně veřejné vystoupení
  • Každoročně taneční pohybové divadlo nebo taneční exhibice

 

Soutěžní taneční soubor STONOŽKA

kategorie DĚTI/ JUNIOŘI/HLAVNÍ

. děti od 6 do 11 let/ junioři od 11 do 16 let/ hlavní věková kategorie od 16 let výše
. 2 tréninkové dny týdně + zkoušky v divadle, rozpis zkoušek je u každého tanečníka jmenovitě v seznamu tanečníků
- tréninky pro sólisty jsou zvlášť a je nutné se na ně objednávat, nejsou pravidelné
. celoroční cena kurzovného 6.000,- Kč , lze platit i měsíčně 
- pravidelné tréninky probíhají v tělocvičnách ZŠ Jesenická, Průmyslová škola a v divadle

Soutěžní skupiny jsou určeny tanečníkům, kteří chtějí věnovat tanci , jako sportovnímu odvětví. Jedná se o 100% využití volného času. Tréninky, zkoušky, workshopy, víkendová i prázdninová soustředění, soutěže, festivaly, vystoupení na různých akcích. Ve stálém kamarádském kolektivu se děti naučí pracovat v týmu, být zodpovědné, starat se také o mladší spolutanečníky, sdílet společné taneční radosti i starosti. Soutěžní STONOŽKA je skutečná velká rodina se spoustou tanečníků a trenérů. Celoročně výuku vede Tamara Vlachynská, majitelka TŠ Stonožka a učitelka ZUŠ. Výuku zkvalitňují také hostující trenéři z ČR i ze zahraničí, současní nebo bývalí profi tanečníci, mistři svého oboru - baletní mistr Libor Hlaváček (Slovensko), akrobacie, Robert Surowski (Polsko), modern a jazz dance Natálie Podešvová (Praha) a Jana Baranová (Olomouc)