Informace k tréninkům

TRÉNINKOVÝ ROZPIS

...tréninky všech skupinek jsou zrušeny prozatím do konce října.

Všem budu postupně posílat videa, obrázky a návody, jak si tančit a cvičit v domácím prostředí.

Žáci ZUŠ mají své internetové "učebny".