DENNÍ NÁVOD NA CVIČENÍ DOMA

Cvičení na každý den

MŮŽETE CVIČIT A TANČIT , NÁVODŮ JE TADY NĚKOLIK DESÍTEK

KOTOULY - se dají dělat všude, na koberci, na posteli, na trávě - důležité je začít hezkým rovný dřepem, roce před sebe, stisknout kolena i paty k sobě . Odrazit se, sáhnout rukama do dálky, hlavu sklopit na hrudník a kutululu. Na konci opět do rovného dřepu a nebo vysoko vyskočit.

JAZZ - tento druh tance se vyznačuje tím, že izoluješ části těla, to znamená, že tančíš jen nějakou částí. Zkusíme si to, postav se rovně, rozkroč nohy, mírně pokrč kolena a rozhoupej zadek do prava do leva. Žádná jiná část těla se nehýbe. Teď zase zkus jen zvedat střídavě ramena, pravé a levé a až to budeš umět tak si k tomu začni luskat. No a už máš malinkatý jazzový taneček - pokrčená kolena , roznožené nohy, zadeček doparava doleva, ramena se zvedají a prsty luskají.

ZAJÍC - sedni si na paty, předkloň se a polož tělo na nohy a je z tebe "kámen" nebo želvička, teď natáhni ruce před sebe na zemi a už je z tebe ZAJÍC s dlouhýma ušima. Tento cvik ti krásně protáhne záda.

PLACKA, PLACKA MOTÝLEK - sedni si rovně, roznož nohy, drž špičky rovně tak, aby ti palce nepadaly k zemi. Polož obě ruce před sebe na podlahu a natahuj se dopředu za rukama co nejdál to půjde, až se ti břicho dotkne země. Potom si sedni do motýlku, chodidla opřená o sebe a udělej to samé - předklon a ruce co nejdál po podlaze vpřed.

PRUŽNOST - sedni si do tureckého sedu, ale jednu nohu nechej nataženou do boku, třeba pravou. Zvedni chodidlo pravé nohy-flex a ukloň se k natažené pravé  tak, že se prsty pravé ruky dotkneš prstů na pravé unožené noze. Levou ruku přes hlavu přibliž k pravé ruce. To samé pak udělej vlevo.

POSILOVÁNÍ 1- lehni si na záda, zvedni rovné nohy ke stropu na 90´, ruce si předpaž . Jakmile zvedneš trup směrem k nohám, nohy roznož jako nůžky a ruce sáhnou do prázdného prostoru. Když se tělo a ruce budou vracet do lehu, nohy se opět spojí. Tuto sérii po 10 zvedačkách zopakuj 3x.

POSILOVÁNÍ  2 - lehni si na záda, zvedni rovné nohy ke stropu na 90´, ruce si předpaž . Zvedej trup tak vysoko, aby se tvé ruce dotkly špiček přednožených nohou. Tuto sérii po 10 zvedačkách zopakuj 3x.

TANČI TO, CO CÍTÍŠ - dnes si opět improvizuj. Pusť si nějakou písničku známé skupiny a tancuj , jako bys byl/a na diskotéce a pokud bude písnička pomalá tak tančit jako ve snu.

TANČI TO, CO ZPÍVÁŠ - dnes si improvizuj. Zpívej si různé dětské písničky a tancuj přesně to, jaká slova a věty tam uslyšíš. Bude to takové malé taneční divadlo. Holka modrooká, Skákal pes, Běží liška, Červená modrá fiala atd.

SKOK NA SCHOD - postav se před schod, lehce pokrč kolena , odraz se a snožmo vyskoč na schod a zase zpět. Pomáhej si rukama. Neustále měj trošku pokrčené kolena.

CVIČIT I OČI - posaď se rovně do tureckého sedu, zadívej se před sebe na nějakou věc, pak otoč oči vlevo, vpravo, nahor, dolu, kolečko očima tam a zase zpět, pak se zase zadívej předmět před sebe a zavři oči, otevři oči, zavři oči, otevři oči. Teď si zkus jenom očima výraz - smutné oči, vyvalené oči, podezřívavé oči, usměvavé oči, přemýšlivé oči atd.

HOUPAČKA - lehni si na břicho, prohni se a chytni se kolem kotníčků, tím vznikne košíček. Tlač hlavu a ramena hodně vzad a rozhoupej se. To bude pěkná houpačka. V houpačce můžeš pohopat i plyšáka :-)

stát na 1 noze je velmi prospěšné pro zpevnění svalů kolem páteře, které nutně potřebujete na všechny piruety. Takže stůj na pravé noze, stůj na levé noze, stůj na špičce, stůj kdykoliv můžeš, třeba při čištění zubů, při umývání nádobí, při čekání na cokoliv. Stát na jedné noze se prostě vyplatí, protože trénuješ rovnováhu a není to vůbec náročné.

protahování u stěny - postav se rovně zády ke stěně, udělej předklon, dotkni se rukama podlahy a přitlač nohy na stěnu. Potom to udělej naopak, postav se čelem ke stěně, udělej předklon a přitlač záda ke stěně.

točit se jako letadlo - postav se na špičky, ruce rozpaž do široka a roztoč se, hlava ať se stále dívá vpřed, tak jak jsi to nacvičil/a už při točení "tučňáček" ve středu. Tentokrát můžeš svoji rotaci zrychlit tím, že nožky začnou běhat na místě dokola. Nezapomeň držet nohy u sebe a stále rovná záda.

skoky rozkročky - postav se rovně, chodidla k sobě, ruce k tělu, skoč a rozkroč nohy a rozpaž ruce a opět skoč a spoj nohy a připaž ruce. Skákej "rozkročku " alespoň 20 x.

točit se jako tučňáček - postav se na špičky, ruce přitiskni k tělu a dlaně vytoč do strany, zadívej se rovně před sebe na nějaký předmět a začni se točit malinkými krůčky a stále se dívej na ten předmět, až bude tělo hodně vytočené rychle přetoč hlavu a znovu se dívej na ten předmět a malými krůčky se dotoč dopředu. Tělo se točí vždy jinak než hlava.

chůze po zadku - sedni si rovně na podlahu, nohy napni před sebe , ruce si pokrč vedle těla a posouvej se po zadku vpřed a vzad jako bys jel na lidičce

medvídek - sedni si na podlahu, nohy pokrč jako motýlí křídla chodidly k sobě, chodidla chytni pevně oběma rukama, skutálej se na bok, potom na záda, na druhý bok a velkým předklonem si opět sedni. Kutálíš se jako medvídek.

jako opice - najdi si venku strom s větvemi, na kterých se dá viset. Pověs se jako opička a vydrž viset co nejdéle. Můžeš i s někým soutěžit, kdo vydrží viset déle ? Na dětském hřišti je taky spousta prolézaček, na kterých se dá viset a trénovat si ruce.

procvičování chodidel - chůze po špičkách, chůze po patách, chůze po vnější hraně chodidla, chůze po vnitřní hraně chodidla a na závěr zkus prsty na nohou sbírat z podlahy třeba ponožku, kostku ze stavebnice, tužku.

posilování u zdi. Představ si, jak sedíš na židli. Tu samou polohu těla udělej zády ke zdi. Záda budou opřená, nohy pokrčené, ruce můžeš předpažit. Vydrž co nejdéle.

POLKA - Narovnej záda, dej si ruce v bok a začni poskoky, které znáte jako červe - ná a mod - rá...každá nožka musí provést 2 kroky. Pokud se ti nohy budou plést, dej si každou ponožku jinou a pomůže ti to. Každá ponožka udělá 2 poskočné kroky vpřed. Na polku se dají zpívat písničky Pec nám spadla, Skákal pes, Prší prší, Travička zelená , je jich spousta.

nohy za hlavu - lehni si na záda, ruce podél těla, dej rovné nohy za hlavu a špičkami napiš na podlahu celé své jméno, potom špičkami dělej tečky do podlahy a nakonec se snaž špičkami nakreslit čáru od temene hlavy aaaaaaž co nejdál dosáhneš a zase zpět. Ruce stále leží na zemi podél těla.

skákání přes položené švihadlo. Polož švihadlo na zem askákej přes něj vpřed, vzad, vpravo, vlevo, po 1 noze, křižmo, s otočkou, jako čertík a různé jiné obměny skoků. Když nemáš švihadlo, použij provázek nebo šálu.

hodně běhat a skákat venku

kobra a košíček - lehni si na břicho, ruce pokrč vedle těla, lokty směřují vzhůru. Propni ruce, ramena tlač k podlaze, hlavu zakloň, paty drž u sebe a zpevni zadek  - to je KOBRA. Potom pokrč kolena , až se špičky dotknout zakloněné hlavy - to je KOŠÍČEK.

svíčka, jízda na kole - lehni si na záda, vysoko zvedni zadek, srovnej záda, můžeš si podepřít bedra. Nejdříve se nauč pořádně rovnou svíčku a potom si kombinuj různé cviky v ní. Jízdu na kole, stříhání nůžkami, natáčení svíčky vpravo i vlevo, rozštěp nebo šňůra ve svíčce, passé ve svíčce a tak dále.

Relevé , postavit se na pološpičky - nejdříve si srovnej tělo. Paty k sobě, palce k sboě, zadek stáhnout, břicho přitisknout k páteři, páteř vyroste do stropu, ramena do široká a tahem dolu, brada rovně, úsměv  a TEĎ přenes lehce váhu na prsty, paty odlehči, vytahuj celé tělo na špičkách nahoru jako výtah. Prováděj toto několikrát.

Najdi si schod a SKÁKEJ nahoru dolu , můžeš si udělat svou tabulku rekordů – kolik skoků dokážeš skočit bez zastávky, vpřed, zády, bokem ? Na závěr si pusť nějakou krásnou hudbu a zopakuj si rolování těla ze stoje do předklonu.

Postav se na schod, na práh, na jinou vyvýšenou plochu a snaž se v PŘEDKLONu dosáhnout prsty až na zem. Můžes si i změřit, kolik cm pod podložku se umíš předklonit. Dělá se to pravítkem. Stonožkový rekord stále drží Petra Krajíc Krajíčková, která se předklonila 32 cm pod podložku.


Udělej BUDKU a vydrž co nejdéle dokážeš. Kdo zapomněl, tak budka je klik na loktech...zpevni celé tělo, hlava v prodloužení páteře, břicho přitáhnout k páteři, zadek zpevnit a pravidelně dýchat. A k tomu jedna veselá "výzva" - namaluj nohou kočičku ( dej si pastelku mezi prsty na noze a maluj, pravou i levou nohou. Zkus to a přeji hodně veselé chviličky )


Umíš RAKa ? Tak nejdříve rakem přejdi celou chodbu a nebo pokojíček tam a zpátky, pak se v něm toč dokola vlevo i vpravo, pak se zastav a houpej se dopředu dozadu a dej pozor ať ti nepadá zadek, no a na závěr zvedni nohu a vydrž co nejdéle. Téma na hraní - poskládej si papírovou lodičku, polož ji na zem a foukej do ní jako vítr, ať někam odfičí.

 

NAVLÉKÁNÍ - sedni si na podlahu, narovnej nohy, zvedni chodidla "flex", dej nohu na nohu, ruce propleť prsty k sobě a navlékej propletené ruce přes chodidla až na zem. Potom vyměň nohy, aby zas nahoře byla ta druhá. A něco pro pobavení - udělej si na kapesníku uzel a zahrej někomu s tím zauzlovaným kapesníkem divadlo. Můžeš mít i dva kapesníky - levý a pravý UZLÍK.


dneska cvič cokoliv se švihadlem a kdo nemá ŠVIHADLO, tak si vezme dlouhou šálu :-) a zábavná část - vystřihni si z papíru kolečko ve velikosti tvé dlaně, vybarvi část červeně a část modře, napíchni kolečko na kulaté párátko, přilož párátko na stůl a roztoč to jako káču. Rázem se stane barevný zázrak, uvidíš. No a pokud tě to bude bavit udělej si různé barevné varianty.

 

Cvik na dnešní den je PSÍ BOUDA , tj. předklon, ruce na zem do vzdálenosti od špiček asi tak 20 - 30 cm, paty na zem.  Váhu těla chvíli tlačit na ruce, až se paty nadzvednou a pak váhu těla tlačit na paty a snažit se hodně prohnout záda. Tento cvik chce opravdu hodně procvičovat. Pro zábavu : vem si minci, polož si ji na hřbet ruky, vyhoď ji a chyť do dlaně, vyhoď z dlaně, rychle přetoč ruku a chyť na hřbet. Schválně, kolikrát to dokážeš, než ti to spadne.

 

MOTÝLEK. Sedněte si rovně, pokrčte nohy, kolena zatlačte do podlahy a chodidla opřete o sebe. Seďte rovně. Potom to samé udělejte v lehu na břiše - Žabák.  Pro zábavu : zkuste žonglovat. Vemte si dvoje ponožky zamotané do klubíčka. Jedno klubíčko v pravé a druhé klubíčko v levé ruce. Pravá ruka vyhodí klubíčko a rychle přebere klubíčko z ruky levé tak, aby levá ruka mohla chytit klubíčko, co zrovna padá z nebe. Trénujte a úspěch se brzy dostaví.

 

OBRATNOST - zopakujte si všichni cvičení obratnosti : blecha, kačenka, žába, vrabec, rak, mravenec, kočka, lachtan, opice, pes, čáp. Každý ze cviků opakujte nejméně 10x, starší tanečníci 20x. Pro zábavu : zkus navléct nit do jehly, ale prohoď si ruce. Když obyčejně navlékáš nit pravou rukou, tentokrát to zkus levou a leváci zase pravou.

Na facebooku cvičení obratnosti s Karolínkou Valovou.

 

ŠVIHADLO - skákání se švihadlem a nebo pokud nemáš, tak si ho představuj. Všechny skoky 20 - 50 x, podle toho, jak jsi zdatná/ý...snožmo vpřed, snožmo vzad, po pravé noze, po levé noze, koníčky, čertíky, houpačka, křižmo, rozkročmo ve 2.pozici, rozkročmo ve 4.pozici, kufr, ve dřepu, vajíčko, dvojšvih. Pro zábavu : vem si nějaké drobné jídlo do ruky, vyhazuj ho do vzduchu a chytej ho do pusy.


OPICE - nejvíce zkrácené vždycky bývají zadní svaly na nohách. Tak je trošku popotáhněte. Udělejte předklon, ruce na zem a už je to OPICE a ťapkejte po bytě několikrát za den. Váhu rozložte na všechny 4 končetiny a šlapejte po patách, nohy co nejvíce u sebe. Rozcvičte se tak, že se postavíte zády ke stěně, dáte dlaně na zem a budete se snažit nalepit nohy i zadek na zeď. Nezvedejte dlaně z podlahy. Pro zábavu : namaluj domeček jedním tahem tak, aby dům měl střechu a křížek X uvnitř stavby.

 

Dneska zkus všechno, co děláš, dělat druhou rukou. Čistíš si zuby, šup kartáček do druhé ruky, češeš si vlasy, šup hřeben do druhé ruky, píšeš SMS, šup zkus to druhou rukou. Neuvěřitelně to trénuje mozek. Pro zábavu : máš nafukovací balónek ? Nafoukni ho, zavaž. Několikrát ho otři o vlasy a hele, budou ti vstávat vlasy na hlavě. Několikrát ho otři o sebe a přilož ke stěně, on tam fakt zůstane "přilepený". Hodně legrace, ahoooooj.

 

ROTACE" - roztoč se jako větrník a toč a toč a toč a STOP, okamžitě zastav, dívej se do jednoho bodu a hlavně nespadni. Ti nejstarší si vyzkouší, kolik piruet dokážou za sebou. Nezapomeňte točit na obě strany. Pro zábavu : máš ještě ten balónek ze včerejška ? Tak mu namaluj roztomilý xitíček a pak do něj pinkej. Kolikrát to vydržíš, než ti spadne. Pinkej jako fotbalisti, nejen rukou, ale i hlavou, koleny, nebo si zapinkej s někým, kdo je doma :-))))

 

PŘEDKLON - opět a zase, je to jedna z částí těla , která se ráda zkracuje - zadní stehenní svaly. Proto je musíme pravidelně a pořád protahovat. Dřep, ruce na zem,  DLANĚ na zem, nechat dlaně na zemi a zvednout zadek. Vznikne "psí bouda" . A zase dřep a bouda 10 x  a dneska to dělej celý den. Pro zábavu - protože je dnes 100 let od uznání ČESKÉ VLAJKY , tak si ji dnes namaluj a vystav ji, ať má naše vlajka hezké narozeniny.

 

KAČENKY - včera jsme nohy protáhly a dnes je pořádně posílíme. Dřepněte si do "kačenky" a přejděte celý byt. Toto cvičení udělejte alespoň 3x denně dnes. Pro zábavu - vezmi si minci, papír a obyčejnou tužku. Vezmi minci mezi dva prsty tak, aby se mohla mezi prsty točit jako kolečko. Přilož minci k čelu, jeď pomalinku dolu po čele a po nose, mince se bude mezi tvými prsty pěkně protáčet a až dojedeš na špičku nosu, nechej minci spadnout na ten papír, co tam máš nachystaný. Kam mince na papír dopadne, tam obkresli podle mince kolečko. Udělej to 6 až 10 x, pak ti vyjde horoskop...na výsledek se zajdi podívat do zrcadla. Budeš překvapená/ ý.


SALTO - rozběhni se a skoč salto ! Apríl...dneska to dělej všechno úplně jinak a užij si APRÍL !! Pro zábavu - sedni si a nic nedělej, nebo se postav před zrcadlo a kuk na sebe tak dlouho, dokud se nezačneš chechtat sama/ sám sobě.


OBRATNOST - lehni si na záda, zvedni nohy ke stropu a udělej flex. Na každé chodidlo si polož bačkoru, nebo CD nebo malinké plyšáčky. Obě nohy krč a napínej alespoň 20x a dej pozor, ať ti nespadnou ty věci z chodidel. Kolena vždy opravdu napni a pak skrč až k břichu. Pro zábavu - vezmi si kartu, polož ji na stůl tak, aby půlka karty přesahovala. Cvrnkni do ní zespoudu prstem, karta vyletí nahoru a ty ji chytni. Ono to hned nepůjde, ale zkoušej to.

 

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA - toho není nikdy dost. Lehni si na záda, ruce podél těla, propni nohy, zpevni zadek, ramena tlač k podlaze, páteř i bříško tlačíme s výdechem taky k podlaze, hlava se dívá rovně vzhůru. Pod zády by neměla být žádná škvírka. Potom to zkus ve stoji, nohy mírně od sebe, ramena široká do stran, bříško se tlačí k páteři, zadek zpevněný, hlava se dívá vpřed a chodidla stojí celou ploskou na zemi. ÚSMĚV. Pro zábavu - dej si do pusy sušenku, rozkousej ji a teď se pokus písknout. Ale hned pak uteč, nebo schytneš pohlavek, protože ty drobky z pusy budou všude :-)))

 

STOLEČEK - postav se před židli, před stůl nebo před okno, narovnej nohy a už je nechej narovnané po celou dobu cvičení. Překloň se na 90´ rovné ruce, rovná záda , vypadáš jako stoleček. Když máš na zádech pořád hrb a nevíš jak s ním pryč, tak si představ , že chceš udělat most, jen si to představ a záda se urovnají, ruce protáhnou. Tak co , už vypadáš jako stoleček ? Pro zábavu - zkus různé házení s ponožkovým balónkem - o zeď, pod nohou, z ruky do ruky, vymysli si co chceš. Ponožkový balónek jsou dvě ponožky smotané do klubíčka, určitě jich máš plný šuplík.

 

KOČKY - krásná neděle - buď kočkou, kluci budou kocouři - jak se to dělá ? Malé holky si oblečou sukýnku, uděljí si ocásek z čehokoliv a prožijí den jako kočka. Kočka chodí po špičkách, kroutí se , protáčí se, protahuje se, nechá se hladit. Malí kluci budou kocouři, podlezou kdejakou židli, udělají kotrmelec všude , kde se dá. Velké holky budou KOČKY, prostě tento den si krásně učešte vlasy, lehce se namalujte, udělejte si manikúru, hezky se oblečte, buďte prostě KRÁSNÉ KOČKY, vždyť je k tomu den jako stvořený.

 

MOST - lehni si na záda, skrč nohy co nejvíce k zadku, ruce si polož vedle uší, lokty vzhůru - ne do boku ...dej velkou sílu do rukou a zadku při zvedání a hned jak se zvedneš, hlavu zakloň daleko pod sebe směrem na záda. Starší děti - stoj rozkročný, vzpažit, hodně vytáhnout páteř nehoru a ruce napnout jako struny, hlavu co nejvíce zaklonit a pomalu se zaklánět zády až se ruce dotknou země. Když se chceš sama učit most ze stoje, uč se ho nejdříve u postele. Postav se zády k posteli a udělej most a vztyk. Není to tak těžké, jako dělat most hned na zem. Pro zábavu - jazykolam : řekni 10 x za sebou PIXLA Z PLEKSISKLA....pro angličtináře : 10 x beautiful blue balloon.

 

Šňůra - klek, jedna noha vpředu, jako když princ žádá princeznu o ruku, ruce se chytnout země a zadní noha se napne. Nekrčit ramena, nekroutit se do stran, koleno zadní nohy napnuté a vydržet. Až je toto všechno prefektně zvládnuté, tak se zadní noha začne pomalu sunout vzad, pozor, stále napnuté koleno, a přední noha se tím pádem pomaličku dopíná. Nepůjde to hned, chce to stále znovu a znovu zkoušet a protahovat. Jakékoliv násilné dosednutí do křivé šňůry, vytočené do rozštěpu, bez špiček, s vtočenými patami, nemá žádnou cenu a jen to tělu škodí. Pro zábavu - obuj si ponožky i bačkory nebo boty, postav se na 1 nohu a z té druhé si sundej botu,, polož ji na zem, sundej ponožku, polož ji na zem, a stále stůj na jedné noze!!! a pokračuj, obuj si ponožku, která ti leží na zemi, pak si obuj botu, která ti leží na zemi, stále však stůj jen na jedné noze. No a teď to zkus na té druhé noze. Malé děti stačí zkoušet jen s botou, je to lehčí. Kdo je ve skupině na facebooku, máte to tam nahrané.

 

PŘEDKLON V SEDU ....rovně si sedni, nohy před sebe, chodidla vzhůru - flex, chytni si palečky a drž rovná záda. Potom si skrč jednu nohu a znovu natáhni, pak druhou nohu, potom obě a znovu natáhni. Stále si drž palečky a hlavně rovná záda. Pro zábavu- běž někam, kde to hodně klouže, sedni si na zadek, skrč nohy pod bradu a roztoč se na zadku.

 

NOHY ZA HLAVU ...lehni si na záda ruce podél těla a zvedni nohy rovně vzhůru, bude to vypadat, že jsi spadl z židle :-)), protáhni si tak zadní stehenní svaly. Potom nadzvedni zadek a nohy pomalu polož za hlavu. Zkus napnout kolena. Pokud toto zvládneš, tak napiš napnutýma nohama za hlavou, čísla od 1 do 10. Na závěr vytáhni záda i nohy do svíčky. Komu to půjde, může nohy za hlavou pokrčit a kleknout si koleny vedle uší. Pro zábavu - na Velikonoce by se mělo jaro vítat barvami. Zkus naprosto netradiční výzdobu. Na všechny kliky v bytě přivaž mašličky. Když to nepůjde všude, tak aspoň u sebe v pokojíčku.

DŘEPY - vem si knihu, rovně se postav, dej si knihu na hlavu a dělej dřepy , ať ti kniha nespadne. A kdo je už úplný machr ve dřepech s knihou, může začít šlapat ve dřepu, jako kačenka. Pro zábavu - už jste někdy četli cokoliv pozpátku ? To jsou panečku hned úplně jiná slova, taková mimozemšťanská. Tak čti - itč kat :-)))

 

ROVNĚ STÁT - postav se ke zdi, chodidla trošku od sebe , vytáhni páteř , nezvedej ramena, přitlač záda ke zdi, zpevni zadek. Prostě rovně stůj. Potom ze sebe udělej židličku, nohy pokrč na 90% , záda opři o stěnu, ruce před sebe, ramena a bedra přilepit na stěnu a vydrž tam chvíli, nebo dlouho. Je to prima posilování. Pro zábavu - sedni si, dej si na zem třeba kapesníček a prsty na nohou ho jemně zvedej. Procvičíš si tak špičky, ale zároveň si vyzkoušíš, co umí opice.

 

STROM - pamatujete si ho z Ministonožky ? Je to 1.pozice nohou, paty u sebe špičky od sebe, kolena do strany, zadek zpevněný, záda vytahovat vzůru, široká ramena, dlouhý krk, nezvedat bradu a ruce se přidají jako větvičky. Vyzkoušíme si DŮM - je to 2.pozice nohou. Pravá špička vyjede do strany, nohy se rozkročí na šířku ramen. Opět špičky směřují ven, paty směřují k sobě, zadek zpevněný, záda vytahovat vzůru, široká ramena, dlouhý krk, nezvedat bradu a ruce široké jakoby objímlay strom. Pro zábavu - pavouček mezi prsty . Polož ukazováček pravé ruky na palec levé ruky a ukazováček levé ruky na palec pravé ruky. Vznikne okýnko, obdelníček z prstů, jedno spojení prstových polštářků pust a přetoč dolu a znovu spoj polštářky prstů a tak pořád dokola...takhle leze pavouček z prstů.

 

ROVNĚ SEDĚT - posaď se rovně, zády ke stěně, propni nohy , i špičky, vytáhni záda, bradu rovně, nezvedej ramena, ruce vedle těla utvoří stříšku, potom si dej i ruce v bok - stále u stěny...až tobudeš dokonale umět, posaď se rovně kdekoliv na zemi, rovné záda, propni nohy , i špičky, bradu rovně, nezvedej ramena, ruce vedle těla utvoří stříšku, potom si dej i ruce v bok.  Pro zábavu - vem si papír, přelož ho na půl, vznikne ti stříška, polož stříšku na zem před sebe, rozkroč nohy, ruce si dej za záda, předkloň se a snaž se ústy zvednout papír ze země. Nechej stále ruce za zády. Až to budeš umět, udělej si z papíru menší stříšku.

 

HVĚZDA - nezapomněli jste ten nejoblíbenější akrobatický prvek ? Hvězda vlevo, vpravo, na loktech, do kleku, 3 hvězdy za sebou, jednoručka, jednonožka, po čáře, hvězdy po kruhu, je tolik možností. Pro zábavu - co takhle chodit chvíli po zpátku ? To je zábavička, tak do toho!

 

KYTIČKA - sed turecký, tzn.že překřížíte nohy jako fakír, rovná záda, z ručiček si vytvořte květinu tak , že k sobě přitisknete zápěstí a tu květinku, jako korunku si posadíte na hlavu. Lokty jsou pěkně do stran, ramena dole. Sedět a rozjímat. A potom vyběhnout ven. Pro zábavu - prostě utíkejte ven a tam dělejte psí kusy. Hezkou neděli.

 

PŘEVAL - klekni si, dej paty těsně k sobě, sedni si na paty, předkloň se a dej ruce vedle kolen a hlavu na kolena. Už je z tebe "kámen". Drž pevně kolena přilepená na břiše a kutálej se sem a tam. Nohy se ani nehnou a ruce se mohou roztahovat a zase krčit k tělu. Pro zábavu - stůj na 1 noze jak dlouho dokážeš. Vystřídej pravou i levou a teď pozor, stůj na jedné noze se zavřenýma očima. Žuch - za jak dlouho , byl žuch ? Za 3 vteřiny, za 5 ??? Dejte si s rodiči soutěž, kdo vydrží déle.

 

MOTORIKA - postav se proti zdi , tleskni dlaněmi o sebe, pak dlaněmi o zeď, zase dlaněmi o sebe a levou rukou o zeď a dlaněmi o sebe a pravou rukou o zeď a celé to stále opakuj a potom i zrychluj. Pro zábavu - vem si papír a tužku, zavři oči, nebo si je zavaž a namaluj slunce. To budou kresby k popukání :-))))))))))))

 

MOTÝLEK - rovný sed, pokrčit nohy, kolena k zemi , paty opřít o sebe....už jsme ho procvičovali téměř před měsícem a teď je tento prvek ve FOTOSOUTĚŽI, která probíhá ode dneška až do soboty na Facebooku a na WhatsApp. Pro zábavu - Chození po kamenech v řece plné krokodýlů. Vem si 2 papíry nebo dvoje noviny, postav se na 1 papír a ten druhý si polož před sebe, přestup na ten druhý papír a ten první papír zvedni a opět ho dej před sebe. Takto se po "kamenech" přesouvej kamkoliv chceš, přes chodbu, po obýváku, dokolečka. Hlavně nespadni , jinak tě zblajzne krokodýl. Chramst.

 

KOLÍBKA s výskokem - dřepni si, stikni kolena i paty k sobě, hlavu tlač na kolena a zkoupni se na záda, pořád měj kolena přilepená k bříšku a hlavu na kolenou, zhoupni se zpátky a vyskoč. Ve výskoku měj opět nohy u sebe, ruce vytáhni až do stropu, rovná záda, pevný zadek i břicho. Pro zábavu - spoj ruce tak, že si propleteš prsty. Vznikne ti z rukou půlkruh. Pevně ho drž a prsty nerozplétej. Projdi tímto půlkruhem tak, že provlečeš jednu nohu, pak druhou nohu a zase na zpátek.

 

OPIČKA - předkloň se, dej dlaně na zem, propni pořádně kolena, dívej se dopředu a šlapej kupředu všemi tlapakami jako opička. Nohy nekrč, používej paty a ne špičky, neházej nohy do strany a dlaně měj stále přilepené k podlaze. Je to cvik z jógy a je opravdu těžký, dokážeš ho ? Pro zábavu - zkus chvíli mluvit jako mimozemšťan z Galaxie KS, to znamená, že místo K budeš všude říkat S - mléko je MLÉSO, kočička je SOČIČSA, kráva je SRÁVA, krupice je SRUPICE .